Táborozás és tudományok

Táborélet
PEOPLE TEAM tábor

A hétköznapokat szürke jelzővel illetjük. Miért? Mert egyhangúak, unalmasak. Hétfőtől péntekig ugyanazok a monoton napirendi pontok ismétlődnek a gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt. Mivel most a táborozás a téma, maradjunk a gyerekeknél! Általános és középiskolás gyerekeknél, akiknek az élete tele van kötöttségekkel.

Iskola vs. tábor

Az iskola meghatározott életkorban, mindkét nemet, fiúkat és lányokat nevel, a család utáni második legfontosabb szocializációs helyszín egy gyerek életében, legyen általános vagy középiskolás. A kora reggeli órákban kezdődik a tanítás, a tanórák közötti tízperces és egy nagyobb evős szünettel. Körülbelül délután egy-két óráig tart, ha a gyerek nem napközis vagy tanulószobás. Esetleg edzés, különóra. Ez ismétlődik mindennap.

A tábor is szervezett program a gyerekek részére, általában a nyári szünet idején. Különböző témák köré épülhet (sport, művészet, nyelvtanulás, kalandtúrák), lehet napközis vagy többnapos. De! Nincs kötelező részvétel, a tagok élményeket gyűjtenek, kikapcsolódnak, esetleg tanulnak. Egyszóval az iskolát a kötöttség, a tábort a szabadság jellemzi. A fentiek alapján a tábor győzött – kiütéssel.

Bízzuk a gyerekre!

Magyarországon a tanév szeptember elsején kezdődik és június közepéig tart, három szünettel (őszi, téli, tavaszi). Az iskola feladata, hogy a különböző tudományterületek ismereteit, tudását átadja a tanulóknak. A tudás megszerzése történhet ismeretközpontúan (ez jellemzi a magyar oktatást), vagy gyakorlatokkal a fókuszban (képességek, jártasságok fejlesztésével).

Júniusig mindennap ugyanaz a napirend ismétlődik, ami unalmas lehet egy fiatal számára, aki új és új ingerek után vágyakozik. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor a nyári szünetben olyan tábort válasszunk/válasszon, ahol csak játék, gyermekmegőrzés van, vagy tanuljanak is valamit. Hagyjuk, hogy a gyerek döntse el, hogy milyen típusú táborban szeretne részt venni. Neveljük tudatosan, és ez a tudatosság a döntéseiben is jelenjen meg! Ha már elég érett, akkor vonjuk bele a szervezés első lépéseibe, ami a tábor kiválasztásával kezdődik.

A táborok célja

Minden tábornak van célja és társadalmi funkciója is. A táborozók egy új életmódot próbálhatnak ki, speciális tudásra tehetnek szert. Mindenképpen kapcsolatba kerülnek egy tudományággal, ha ez nincs is kihangsúlyozva. Akkor is, ha kézműveskednek, ha csak vigyáznak rájuk, illetve ha – mondjuk – nyelvet tanulnak. Miért? Mert a társadalmi normákat mindegyikben elsajátítják. Szocializálódnak, egyénből a társadalom, egy kultúra tagjaivá válnak. A folyamat a családban veszi kezdetét, az oktatási intézményekben folytatódik, de kitűnő színtere a hasonló korúakkal történő üdülés. Ha csak egy hétre, de a gyerekeknek be kell illeszkedniük, az együttélés szabályait fokozottan kell elsajátítaniuk.

Akik a mintát adják…

…a legfontosabbak egy gyerek életében. A szülők mellett a pedagógus kiemelt szerephez jut, mert tanév közben és a nyári táborok idején is nevel. A gyerekek erősen kötődnek hozzá, hiszen az idő nagy részét együtt töltik. Nyári napköziben, ottalvósban, játszósban és tudományosban szabályoz, a szabályok be nem tartása után felelősségre von mindenkit, következetes, mert a jövő nemzedékének erre van szüksége.

Kropokné Kiss Éva


Kapcsolódó
PEOPLE TEAM tábor
Táborélet

Tématáborok

A múlt század klasszikus táborait az utóbbi években, évtizedekben fokozatosan váltották fel a tématáborok. A rendszerváltás után a korábbi úttörőtáborok…
PEOPLE TEAM tábor
Táborélet

Szigetérzés Kecskeméten

Misi, a PEOPLE TEAM színházi táborának tanára mesélt arról, szeretett-e táborozni gyerekkorában, és miért választja nyaranta a PT-t. Fejtsd ki:…

Még több