Táborozni régen

Egyebek
PEOPLE TEAM tábor gyerekszemmel

Most még ugyan tél van, de 5-6 hónap múlva már nyoma sem lesz a hónak és a hidegnek. A gyerekek még nem élvezhetik a nyári szünetet május körül, de a napsütést, a meleget igen. Tervezgethetik nyári programjaikat a szüleikkel, barátaikkal.

Ilyenkor mindig felmerül a tábor gondolata, ami valószínűleg a szülőktől, nagyszülőktől ered, mert nekik ebből a korszakból szép élményeik, emlékeik vannak. Mit is jelent a táborozás, mik a jellemzői?

A meghatározás

A kérdések megválaszolásához a legegyszerűbb a definíció, mert ez minden szükséges információt tartalmaz. Tehát a jellemzők: többnapos program, ami lehet bentlakásos és bejárós is, a gyermekek nyári szünidős tevékenységének bővítése, ami hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, elősegíti a közösségi szellem megteremtését, közben pedig önállóságra is neveli a résztvevőket. A táborban a lakók megismerhetik a tábori élet alapjait, magatartási normákat különféle szituációk segítségével, a társas élet különböző színtereit, egy sajátos, külön világban, távol az otthontól. Fontos, hogy ne az iskola meghosszabbítása legyen, inkább annak kiegészítése, aminek egyik célja a tanulók szocializációjának elősegítése, norma, érték közvetítése, a helyes önértékelés kialakulásának elősegítése hátránykompenzálással együtt. Egy szóval: nevelés.

A fentiek megragadják a lényeget: értéket ad, normát, helyes önértékelést, szocializál. Megtanít az együttélésre, a társadalomba is segít beilleszkedni. Ezeket a múltban is fontosnak tartották, ez volt az egyik oka a táborozásnak. A digitális korban pedig nélkülözhetetlenek, mert irányt mutatnak a technika által uralt világban.

X, Y, Z és alfa

Jelenleg a Z és az alfa generáció táborozik, akiknek szülei, esetleg nagyszülei az X és az Y korcsoportjából kerülnek ki. Vegyük sorra! Az X-hez az 1960–1979 között születetteket, az Y-hoz az 1980–1995 közöttieket, a Z-hez pedig az 1996–2007 között világra jötteket soroljuk. Az alfa nemzedék értelemszerűen a 2007 utániakat jelöli.

Az X-ek életük során találkoztak a digitális világgal, elfogadják és használják azt. Az Y-ok a számítógépekkel együtt nőttek fel, gyakorlatiasak. A két csoportnak „hagyományos” táborélményei vannak: számháború, Balaton, Zánka, építőtábor. Nem negatív értelemben írok erről, ez ahhoz a korhoz igazodott, sok szép emlék kapcsolódik hozzá, akkor ez volt a trend. Maradtak a Z-k és az alfák. Ők már beleszülettek az annyit emlegetett digitális világba, elképzelhetetlen nekik az eszköznélküliség. Rengeteg információt kapnak, amit másfajta módon dolgoznak fel, mint a szüleik, nagyszüleik. Érthető, hogy a gondolkodásmódjuk is megváltozott, hogy mindenre tudjanak reagálni. Nekik ingerekre van szükségük. A szervezőknek pedig meg kell találniuk azokat a témákat, programokat, amik őket lekötik, úgy, hogy az alapvető értékeket is közvetítsék, és egy kicsit lelassítsák őket.

Mit nyújthat nekik ez az egy hét?

Kiléphetnek a komfortzónájukból, mások lehetnek egy időre, élményeket is kapnak.

A feladat adott, mert a megváltozott életkörülmények megváltoztatták a keresletet is. Ebből következik, hogy a kínálatot is ennek megfelelően muszáj alakítani, hogy a táborozás mint üdültetési forma továbbra is a felszínen maradjon, és sok-sok fiatalnak ugyanazokat a csodálatos élményeket nyújtsa, amit a szüleiknek, nagyszüleiknek évekkel ezelőtt. 

Kropokné Kiss Éva


Kapcsolódó
PEOPLE TEAM tábor
Egyebek

Az igazi meleghozó

Március 21-e több szempontból is jeles nap, szinte mindenki várja. Ekkor kezdődik a csillagászati tavasz az északi féltekén. A nap-éj…
PEOPLE TEAM tábor
Egyebek

Táborozni most

Napjainkban is nagyon sikeresek a táborok, mert a szervezők meg tudják találni azokat a témákat és programokat, amik korunk gyermekeit…

Még több